Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego pod domeną www.nutri-aid.pl

PLIKI COOKIES

Serwis internetowy pod domeną www.nutri-aid.pl („Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Aleksandra Dziura zamieszkała w Warszawie przy ulicy Wiązanej 28 J.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest administrator Serwisu Aleksandra Dziura, używająca tytułu zawodowego „magister” przyznanego w Polsce, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Wiązanej 28 J zwana dalej „Administratorem”.

Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

Cel przetwarzania danych:

Administrator gromadzi dane osobowe celem ich przetwarzania wyłącznie w określonych zgodnych z prawem celach. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w związku z celami, dla których są przetwarzane. Administrator przetwarza dane przekazane przez Użytkowników Serwisu (Klientów) na postawie ich wyraźnej zgody w celu wykonania zleconych usług polegających w szczególności na udzielaniu przez Administratora porad i konsultacji dietetycznych, sporządzeniu diet i analiz żywieniowych. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu serwisu www.nutri-aid.pl, a w szczególności w celu:

 1. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży usługi;
 2. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
 3. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do www.nutri-aid.pl, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie
 4. przesyłania wiadomości handlowych i marketingowych za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika;
 5.  przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie (wyrażenia

zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest podanie w tym celu wyłącznie imienia oraz adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego otrzymanego newslettera.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. firma hostingowa;
 2. informatycy;
 3. dostawca usługi newslettera;
 4. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w serwisie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 5. firma świadcząca usługi księgowe;
 6. praktykanci;
 7. współpracownicy Administratora.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska). Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

Administrator dokłada najwyższej staranności, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na poziomie przewidzianym przepisami prawa.

Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim chyba że jest do tego zobowiązany na mocy przepisów prawa.

Za wyraźną  zgodą Klienta dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawna przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Okres przez jaki dane będą przetwarzane: dane będą przetwarzane w okresie składania oferty wykonania usługi przez Administratora  oraz wykonywania umowy pomiędzy Klientem a Administratorem (Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient). Dane mogą być przetwarzane po wygaśnięciu umowy wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przepisami prawa. W tych przypadkach dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędne do realizacji prawnie określonych celów.

Administrator dokonuje pomiarów statystycznych ruchu w serwisie w celach analitycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics za pomocą plików cookies (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) kierując się uzasadnionym interesem administrator, chyba że zgłoszono skuteczny sprzeciw.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach analitycznych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Klientowi przysługują poniższe uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem istnieje możliwość kontaktu z Administratorem adres email kontakt@nutri-aid.pl

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: Klient jest uprawniony do  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się

Make an appointment

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij (Submit)